کاربرد نرم افزار متلب در مکانیک

هدف از دوره : 

آشنايى با محاسبات رياضى وبرنامه نويسى MATLABدر پروژه هاى عملى وتحقيقاتى رشته مکانیک

سرفصل ها : 

مقدماتی 

 • معرفی انواع آرایه های عددی,برداری,ماتریسی
 • محاسبات ریاضی و جبر ماتریسها در متلب
 • آشنایی با توابع پایه و اساسی
 • روشهای کنترل برنامه با حلقه های for , while
 • روشهای کنترل برنامه با دستورهای شرطی if , switch cialis 5mg prix en pharmacie.
 • آشنایی با رشته ها و توابع در آن
 • ایجاد و بکارگیری توابع
 • چند جمله ای ها و جبر آنها
 • مشتق و انتگرال گیری عددی 
 • انواع معادلات دیفرانسیل و روشهای حل آنها
 • برازش بر منحنی ودرونیابی
 • نمودارها و انواع روشهای ترسیم
 • تهیه انیمیشن از خروجی ها
 • عبارات نمادین و توابع مربوط به آنها

پیشرفته 

 • آشنایی با محیط سیمولینک
 • nonprescription levitra.

 • معرفی فایل‌های مدل
 • تعریف بلوک‌های سیمولینک و تنظیم پارامترهای آن‌ها
 • معرفی بلوک‌های ورودی، نمایش‌گر، سیگنال‌ها و کتابخانه‌های کاربردی
 • شبیه‌سازی سیستم‌های خطی و غیرخطی
 • شبیه‌سازی دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل
 • شبیه‌سازی فضای حالت سیستم‌های خطی
 • ارتباط بین سیمولینک و متلب
 • شبیه‌سازی مقدماتی سیستم‌های مکانیکی در SimMechanics
 • مروری بر مبانی بهینه سازی و انواع روش های آن
 • نحوه پیاده سازی الگوریتم های ازدحام ذرات PSO و ژنتیک GA
 • آشنایی با روند حل مسائل بهینه سازی مقید و نامقید با طرح مسائل متنوع
 • معرفی کاربردهای بهینه سازی در مسائل مهندسی و پیاده سازی چندین مثال

طول دوره و هزینه : 

مقدماتی :   ۲۵ ساعت     ۰۰۰ ۲۵۰ تومان 

پیشرفته :    ۲۰ ساعت    ۰۰۰ ۲۵۰ تومان