کاربرد نرم افزار متلب در مهندسی برق

best kamagra supplier.

هدف از دوره : 

آشنايى با محاسبات رياضى وبرنامه نويسى MATLABدر پروژه هاى عملى وتحقيقاتى رشته برق

سرفصل ها : 

مقدماتی 

 • معرفی انواع آرایه های عددی,برداری,ماتریسی
 • محاسبات ریاضی و جبر ماتریسها در متلب
 • آشنایی با توابع پایه و اساسی
 • روشهای کنترل برنامه با حلقه های for , while
 • روشهای کنترل برنامه با دستورهای شرطی if , switch
 • آشنایی با رشته ها و توابع در آن
 • ایجاد و بکارگیری توابع
 • چند جمله ای ها و جبر آنها
 • مشتق و انتگرال گیری عددی 
 • انواع معادلات دیفرانسیل و روشهای حل آنها
 • برازش بر منحنی ودرونیابی buy online ode des perfume.
 • نمودارها و انواع روشهای ترسیم
 • تهیه انیمیشن از خروجی ها
 • عبارات نمادین و توابع مربوط به آنها

پیشرفته 

انجام یک پروژه سمپلینگ  مهندسی برق به صورت کاملا تخصصی  با  توضیحات تکمیلی توسط نرم افزار متلب

طول دوره و هزینه 

مقدماتی :   ۲۵ ساعت      ۰۰۰ ۲۵۰ تومان 

پیشرفته :   ۲۰ ساعت      ۰۰۰ ۲۵۰ تومان