طراحی سیستم های لوله کشی با نرم افزار PDMS

هدف از دوره :

tadacip 20 mg usa.

طراحی سیستم های لوله کشی با نرم افزار PDMS

سرفصل ها : 

  • مدل سازی لوله کشی در واحد Pipework
  • مدل سازی تجهیزات در واحد Equipment
  • تعریف رنگ با استفاده از دستور Colour از منوی Graphics
  • مدل سازی اقلام ساختمانی در واحد Structure
  • طراحی Columns & Beams
  • طراحی Panels & Plants
  • طراحی Walls & Floors

هزینه و طول دوره :  where can i buy nizagra.

۳۰ ساعت     ۰۰۰ ۳۰۰ تومان