آموزش نرم افزار Carrier

هدف از دوره : 

انجام محاسبات تاسیسات تهویه مطبوع ساختمانهای مسکونی، اداری و صنعتی

سرفصل ها : 

  • آشنایی با سیستم های تهویه مطبوع
  • آشنایی با نوار ابزار و محدودیت های نرم افزار carrier
  • آشنایی با قسمت Weather
  • آشنایی با قسمت Space
  • آشنایی با قسمت Systems
  • doxazosin no prescription. آشنایی با قسمت  Plants
  • طریقه گرفتن گزارش از نرم افزار
  • آشنایی با دستورات AutoCAD  موردنیاز نرم افزار
  • noble drugs online drugstore.

  • انجام پروژه نمونه

طول دوره و هزینه :  ۳۰ ساعت  ۰۰۰ ۳۰۰ تومان