دوره تخصصی میکرو کنترلر AVR

هدف از دوره :

داوطلبان دوره مذکور قادر خواهد بود که پردازنده  how to write out trazodone prescription. AVR را به لحاظ سخت افزاری آماده و برنامه کاربردی را بر روی آن نصب نماید

سرفصل ها :

  • تعریف Embedded sys و مفاهیم میکروکنترلر (سری Atmega )
  • آشنایی با I/O
  • Proteos – codvision avr
  • flomax how long til it works.

  • کامپایل کردن
  • راه اندازی و برقراری ارتباط با I/O
  • معیار وقفه ها- راه اندازی تایمر ADC-PWM
  • TW1-USART
  • EMC و نکات مربوط به ایمنی در برابر نویز

طول دوره و هزینه :

۳۰ ساعت   ۰۰۰ ۳۵۰ تومان