طراحی پست های فشار قوی advair diskus without a perscription.

هدف از دوره : 

طراحی بخش های LV، MV و HV پست های فشار قوی

سرفصل ها : 

 •  آشنایی با ساختارهاي سازماني براي انجام پروژه هاي پست
 •  عوامل موثر در طراحی فشار قوی
 • معرفی پيكربندي‌هاي مورد استفاده در پستهاي فشار قوي
 • طراحي دياگرام تك خطي
 • طراحي مدارك جانمايي و مقاطع با پيكربندي هاي مختلف
 • مشخصات فني تجهيزات فشار قوي
 • محاسبات حفاظت از صاعقه (شيلد واير ها)
 • محاسبات الكتريكي سيم و لوله (باس ورك)
 • محاسبات كابل‌هاي فشار متوسط و فشار قوي
 • the weekender cialis.

 • محاسبات برقگير
 • محاسبات سيستم زمين و جزييات كامل تجهيزات
 • محاسبات مكانيكي لوله و سیم
 • كلمپ و اتصالات زنجيره مقره ها
 • جزئيات سيني و نردبان كابل
 • آشنايي با پست‌هاي GIS
 • ارتباط موارد فشار قوي با ساير آيتمهاي طراحي و اجرايي

طول دوره و هزینه :

۳۰ ساعت    ۰۰۰ ۳۵۰ تومان