طراحی قالب های صنعتی با نرم افزار CATIA

هدف از دوره :  carbimazole.

آموزش طراحی و مدل سازی قالب های صنعتی و پلاستیکی در محیط Mold Tooling Design n در کتیا

firide finasteride.

طول دوره و هزینه :  ۲۰ ساعت    ۰۰۰ ۲۵۰ تومان