سایر دوره های تخصصی رشته برق

 

طراحی تابلو های برق صنعتی ، تجاری و مسکونی 

۳۰ ساعت   ۰۰۰ ۳۰۰ تومان

طراحی و انتخاب آسانسور و پله های برقی  la marathon.

۲۵ ساعت   ۰۰۰ ۲۵۰ تومان

طراحی سیستم های اتصال زمین ( ارتینگ ) 

۲۰ ساعت   ۰۰۰ ۲۰۰ تومان

طراحی سیستم روشنایی با نرم افزار dialux – calculux 

۳۰ ساعت  ۰۰۰ ۳۰۰

طراحی سیستم انتقال اطلاعات (از طریق خطوط برق ) PLC viagra daily dosage.

۳۰ ساعت   ۰۰۰ ۳۰۰ تومان

دوره تخصصی FPGA 

۳۰ ساعت   ۰۰۰ ۳۰۰ تومان