دوره تخصصی موتورهای الکتریکی

هدف از دوره : 

شناخت موتورهای الکتریکی و کاربری آنها

سرفصل ها : 

    finax finasteride.

  • معرفی استانداردهای مورد استفاده برای موتورهای الکتریکی
  • کلیات موتورهای القائی مشخصات فنی مکانیکال موتور الکتریکی
  • مشخصات فنی الکتریکال موتورهای الکتریکی
  • راه اندازی موتورهای الکتریکی
  • معرفی حفاظت موتورهای الکتریکی نصب و نگهداری موتورهای الکتریکی

purcahse diflucan one in canada.

طول دوره و هزینه : 

۲۰ ساعت    ۰۰۰ ۲۰۰ تومان