دوره تخصصی رله های حفاظتی

هدف از دوره :

cheap propecia india.

این دوره با هدف افزایش پایداری و حفظ امنیت شبکه انتقال کشور برگزار می شود  و همچنین توانایی انجام پروژه های حفاظت، انتخاب رله مناسب  را کسب خواهیم کرد .

سرفصل ها :

efek samping cytotec.

 • اهمیت حفاظت خطوط انتقال
 • توابع حفاظتی در خطوط انتقال
 • اساس کار رله دیستانس
 • زون بندی در حفاظت دیستانس
 • تاخیر در زون های مختلف حفاظت دیستانس
 • تاثیر مقامت جرقه در خطاهای رله دیستانس و معرفی مشخصه چهار ضلعی در رله دیستانس
 • تکنیک های تعین جهت خطا (ولتاژ، جریان و امپدانس)
 • آشنایی با تکنیک های تشخیص خطا در رله
 • مفهوم توالی مثبت، توالی منفی، و توالی صفر
 • آشنایی با رله دیستانس SIPROTEC 7SA
 • آشنایی با سیگنال های مربوط به رله دیستانس ۷SA
 • وایرینگ در رله دیستانس زیمنس ۷SA  مطابق کاتالوگ رله
 • نحوه وایرینگ رله های زیمنس با دستگاه آمیکرون در آزمایشگاه رله و حفاظت
 • وایرینگ در رله دیستانس زیمنس ۷SA مطابق دیاگرام پست
 • آشنایی با تنظیمات رله دیستانس ۷SA در نرم افزار DIGSI 4.91
 • آشنایی با تحلیل خطا در رله دیستانس
 • آشنایی با رله دیستانس SEL 421
 • آشنایی با سیگنال های مربوط به رله دیستانس SEL 421
 • وایرینگ در رله دیستانس SEL 421
 • آشنایی با تنطیمات رله دیستانس SEL 421در نرم افزار AcSELerator QuickSet

طول دوره و هزینه : 

۲۰ ساعت      ۰۰۰ ۲۵۰ تومان