دعوت به همکاری :

موسسه آموزش عالی پژوهشگران علم و دانش از فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با اولویت کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های برق ، مکانیک ، معماری ، عمران ، کامپیوتر دعوت به همکاری می نماید . متقاضیان با مراجعه حضوری و طی مراحل اداری و ارائه مدارک از کپی آخرین مدرک دانشگاهی ، کپی کارت ملی و در صورت داشتن مقالات ، تالیفات و مدارک دوره های تخصصی ارائه کپی از آنان – توضیح اینکه ارائه مدارک و تدریس در این مرکز تعهدی برای استخدام نمی نماید .